Nauka samodzielności

Pewne umiejętności są niezbędne do samodzielnego funkcjonowania dziecka poza środowiskiem domowym. Przedszkolak jest w trakcie ich nabywania i często jeszcze potrzebuje pomocy i wsparcia. Udany start w przedszkolu nie oznacza, że dziecko ma być w pełni samodzielne – nauczyciele są po to, by je wspierać. Należy jednak pamiętać, że wspieranie nie polega na wyręczaniu dziecka. Najlepsze efekty przedszkolak osiąga, gdy jest zachowana spójność między wymogami przedszkolnymi i domowymi. Współpraca rodziców z gronem pedagogicznym znacznie przyspiesza rozwój samodzielności dziecka, poprzez wyznaczanie tych samych celów i bycia konsekwentnym.
Trzyletni maluch zazwyczaj jest gotowy, by samodzielnie wykonywać proste czynności: zapinać i rozpinać guziki, zdejmować i wkładać skarpetki, buty, rękawiczki, posługiwać się łyżką i widelcem.
Rodzicu! Dziecko, które wykonuje wiele czynności samo, jest pewniejsze siebie, bardziej niezależne, a co ważniejsze ma pozytywny obraz własnej osoby.

Trzylatek potrafi:

  • sam myć zęby i ręce,
  • samodzielnie jeść,
  • nalać napój z butelki,
  • wykonać pierwsze proste domowe obowiązki,
  • kontrolować czynności fizjologiczne, korzystając z toalety łącznie z treningiem czystości,
  • jeść przy stole, na swoim wyznaczonym miejscu,
  • korzystać ze zwykłego kubka,
  • rozbierać się i ubierać (potrzebuje pomocy przy guzikach, zamkach błyskawicznych), wkładać buty.