Numer konta – płatność za posiłki: 24 1020 4900 0000 8502 3084 3390

Numer konta – płatność za godziny: 63 1020 4900 0000 8502 3084 3367

Odbiorca:  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3  ul. Nagietkowa 73 81-589 w Gdyni

Prosimy, aby dokonywać opłat do 15-go dnia  każdego miesiąca na powyższe rachunki.

Koszty posiłków:

stawka stała (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 7,00 zł.
śniadanie + obiad – 5,60 zł.
obiad + podwieczorek – 4,90 zł

Dzień, do którego można zgłaszać nieobecność usprawiedliwioną – dzień obecny

Godzina, do której można zgłaszać nieobecność usprawiedliwioną – 9.00

Odpisy od opłat wynikające z nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane są w kolejnym miesiącu.

Informacja o płatnościach znajduje się w koszyczkach poszczególnych grup w przedsionku przedszkola na początku każdego miesiąca.

Bardzo prosimy o terminowe regulowanie płatności.