PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZ. 8:00 – 13:00

Ramowy rozkład dnia

 • 6.30 – 7.30 Schodzenie się dzieci (grupy łączone). Zabawy wg inwencji dzieci
  w kącikach tematycznych przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • 7.30 – 8.15 Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensującym
  i wychowawczym. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Ćwiczenia poranne.
 • 8.15 – 8.30 Porządkowanie sali, przygotowanie do śniadania.
 • 8.30 – 9.00 Śniadanie. Czynności samoobsługowe, opiekuńcze. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
 • 9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego. Rozwijanie aktywności dziecka w różnych obszarach.
 • 10.00 – 10.15 II śniadanie
 • 10.15 – 11.15 Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze oraz zabawy na placu zabaw.
 • 11.15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu.
 • 11.30 – 12.00 Obiad. Czynności samoobsługowe, opiekuńcze.
 • 12.00 – 14.00 Grupy młodsze – odpoczynek poobiedni; czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela (czytanie bajek, słuchanie muzyki, czynności opiekuńcze). Grupy starsze – relaksacja, ciche zabawy, czytanie dzieciom książek; czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela; zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.
 • 14.00 – 14.30 Podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe.
 • 14.30 – 16.30 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe, omówienie wydarzeń dnia.
 • 16.30 – 17.30 Pobyt w grupach łączonych. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań według potrzeb dziecka.