„ODPROWADZAM SAM”

Nasze przedszkolaki corocznie uczestniczą w projekcie „Odprowadzam Sam”. Jest to kampania organizowana przez Gdyńskie Centrum Sportu. Jej celem jest zachęcanie dzieci oraz ich opiekunów do korzystania z ekologicznych środków transportu w drodze do przedszkola.

plakat kampanii odprowadzam sam

„MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!”

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska. W ramach programu prowadzone są zajęcia angażujące dzieci i wychowawców do wspólnej nauki poprzez zabawę.

„GDYŃSKIE TURBO PRZEDSZKOLAKI”

Przedszkole nr 55 bierze udział w projekcie pn. „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni
Wartość projektu: 2 507 023 zł
Dofinansowanie: 2 130 969,55 zł

Projekt zakłada poprawę jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w Gdyni o 89 miejsc. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania: 

  1. prace remontowo-wykończeniowe oraz budowa, wyposażenie i montaż placów zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem w trzech placówkach;
  2. zakup i montaż wyposażenia na potrzeby nowych miejsc przedszkolnych;
  3. zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć;
  4. zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów oraz rozwijające kompetencje kluczowe;
  5. studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;
  6. kursy i szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;

7. zajęcia edukacyjno-wychowawcze, warsztaty tematyczne i spotkania indywidualne ze specjalistami dla rodziców i opiekunów prawnych.

Okres realizacji projektu: 1.04.2018 – 30.06.2023

Kontakt
Agata Sychowska, Wydział Edukacji UM Gdynia
tel. 58 761-77-30
e-mail: a.sychowska@gdynia.pl

Zaplanowane szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w roku
2022/2023:

  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  • Artterapia
  • Biblioterapia

logotypy turbo przedszkolaki